Studii ale istoricilor români
 
 • Gheorghe Rădulescu, Impresii de călătorie: Paris, Reims, Verdun, Mărăşti, Mărăşeşti. Note de om necăjit, Bucureşti, 1924
 • C. Trestioreanu, Bătălia de la Verdun, Revista artileriei, 1929, nr. 9
 • Octav Vorobchievici, Între Verdun şi luminişul armistiţiului. Pe urmele bătăliilor din 1914-1918, Sibiu, Tipografia Cavaleriei, 1931
 • Ioan Jitianu, Verdunul în văpaie, 1914-1918, Bucureşti, 1936
 • Mircea Popa, Primul rǎzboi mondial: 1914-1918, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979
 • Mircea Popa, Lucia Popa, Primul rǎzboi mondial: 1914-1918. Texte şi documente, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Istorie-Filosofie, 1981
 • Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul război mondial, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995
 • Vicenţiu Cojan, Primul război mondial. Repere de cronologie militară, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997
 • Nicolae Ciobanu, Eugen Bădălan, Cronologia primului război mondial. 1914-1919,  Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2001
 • Vicenţiu Cojan, Arta militară în primul război militar, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002
 • Hadrian Gorun, Relaţii politico-diplomatice şi militare ale României cu Franţa în primul război mondial, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2009
Top