Armistiţiul din 1918 – a 98-a comemorare
 
 
Ceremoniile comemorative organizate la Paris
• Joi 10 noiembrie orele 18, aprinderea flăcării la mormântul Soldatului Necunoscut şi garda de onoare la Flacăra Sacră
• Vineri 11 noiembrie la orele 11, ceremonia Amintirii urmată de închinarea unui pahar de vin în onoarea celor căzuţi.
 
 
98e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
 
Les cérémonies commémoratives organisées à Paris : 
 
• Jeudi 10 novembre à 18h, allumage d’une vasque avec la flamme prise sur la tombe du Soldat Inconnu et garde d’Honneur de la Flamme Sacrée 
• Vendredi 11 novembre à 11h, cérémonie du Souvenir, suivie d’un vin d’honneur.

Centenarul intrării României în Marele Război(1916-2016)
 
Comemorarea de la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş, 23 septembrie 2016
 
         Prşedintele României, excelenţa sa domnul Klaus Werner Johannis, primul ministru, domnul Dacian Julien Cioloş, ministrul Apărării Naţionale, domnul Mihnea Motoc, alţi membri ai guvernului, Parlamentului, ai vieţii politice şi religioase, înconjuraţi de un numeros public au comemorat centenarul intrării României în Marele Război evenimentul la Mausoleul Eroilor de la Mateiaş
 
 
 
Le Centenaire de l’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre (1916-2016)
 
La commémoration au Mausolée des Héros de Mateiaş, le 23 septembre 2016
         Le Président de la Roumanie, Son Excellence Monsieur Klaus Werner Johannis, le premier, Monsieur Dacian Julien Ciolos, le ministre de la Défense Nationale, Monsieur Mihnea Motoc et autres membres du gouvernement, du Parlement, de la vie politique et religieuse, un nombreux public ont commémore au Mausolée de Mateias dans le défilée Rucar-Bran l’entrée de la Roumanie dans la Grande Guerre.


 
 
În scurgerea vremii : de la Marele Război până în zilele noastre
Escala fregatei franceze Jean Bart la Constanţa şi exerciţiul
comun cu Marina şi forţele aeriene româneşti
 
 • După încheierea misiunii sale în Orientul Apropiat în operţiunea Chammal, la revenirea spre patrie, fregata franceză Jean Bart a intrat în Marea Neagră şi a făcut o escală în portul Constanţa, spre a efectua un exerciţiu împreună cu unităţi ale Marine şi Forţelor aeriene româneşti în cadrul măsurilor de securitate ale NATO.
 • Prin amabilitatea ataşatului Apărării al Franţei la Bucureşti, domnul colonel dr. ing. Cristophe Midan, vechi colaborator al Institutului nostru, domnii director general (rez.) Mihail E. Ionescu, şi colonel (rez.) dr. Petre Otu, director adjunct, au vizitat fregata franceză şi au avut ocazia să se întreţină cu marianarii de pe această navă despre misiunea lor şi cooperarea cu aramata română în cursul escalei lor în portul Constanţa.
 • Datorăm deasemeni domnului colonel dr. ing. Cristophe Midan linkurile alăturate ale reportajelor şi ecourilor prilejuite de escala navei franceze la Constanţa.
 • După comunicatul Ministerului francez al Apărării «  la solicitarea României,  Jean Bart a fost prima navă franceză care, după scurgerea a doi ani, face o nouă escală în această ţară atât de legată de partenerii săi din NATO. După două zile pe mare articulate în jurul exerciţiilor de luptă antiaeriană, împotriva navelor şi asimetrice, executate cu MIG-uri 21, helicoptere Puma, forţe speciale româneşti şi mai ales fregate şi nave de patrulare de larg, marinarii de pe Jean Bart au putut constata gradul înalt de exigenţă al omologilor lor ».
 • Escala lui Jean Bart la Constanţa  este încă o mărturie  a tradiţionalei cooperări militare  româno-franceze.

Au fil de l’histoire: de la Grande Guerre au présent
 
Escale de la frégate française Jean Bart à Constantza et l’exercice avec la Marine et l’armée de l’Air roumaine
 
 • Après la fin de sa mission en Levant, dans l’opération Chammal, en revenant vers son port d’attache Toulon, la frégate française Jean Bart a fait une escale à Constantza pour un exercice avec la Marine et l’armée de l’Air roumaines dans le cadre des mesures d’assurance de l’OTAN.
 • Grâce a l’amabilité de l’attachée de Défense à Bucarest, M. le colonel Cristophe Midan, ancien collaborateur de notre Institut, MM. le général (rés.) Mihail E. Ionescu, le directeur, et le colonel (rés.) Petre Otu, son adjoint, ont visité la frégate française et ont eu l’occasion de s’entretenir avec les marins français concernant leur mission et la coopération avec l’armée roumaine au cours de leur escale dans le port de Constantza. 
 • Nous devons également au colonel Cristophe Midan les liens ci-joints des  reportages concernant cette escale et l’exercice. 
 • D’après le communiqué du Ministère français de la Défense : « à la demande de la Roumanie, le Jean Bart a été le premier bâtiment de guerre de la Marine, depuis deux ans, à faire de nouveau escale dans ce pays très attaché à ses partenaires de l’OTAN. Après deux jours passés en mer et articulés autour d’exercices de lutte antiaérienne, anti-navires et asymétriques qui virent la mise en œuvre de MIG21, d’un hélicoptère Puma, des forces spéciales roumaines et surtout de frégates et de patrouilleurs de haute mer, les marins du Jean Bart ont pu constater le haut niveau d’exigence de leurs homologues. ». (www.defense.gouv.fr/operations/irak-syrie/actualites/chammal-un-bilan-tres-positif-pour-le-jean-bart)
 • L’escale et l’exercice sont un nouveau témoignage de la traditionnelle collaboration militaire roumaine - française.
 
*
*                 *
Fregata franceză Jean Bart
 • Dintru început trebuieşte menţionat că actuala fregată Jean Bart  continuă tradiţia unor nave omonime care au făcut parte din Marina franceză, între care primul dreadnought francez, pus pe cală în 1910, armat în 1913 şi care în iulie 1914 a făcut parte din escadra comandată de vice-amiralul Pierre Ange Marie Le Bris, alcătuită din cuirasatele France, Jean Bart şi contra-torpiloarele Stylet şi Tromblon, ce a purtat pe preşedintele Republicii, Raymond Poincaré, şi pe preşedintele Consiliului de Miniştri, René Viviani, în vizita lor oficială la Sankt Petersburg, în momentul declanşării Primului Război Mondial.
*
 
 • Actuala fregată Jean Bart  face parte din clasa Cassard  - după numele primei nave din această clasă de nave de luptă antiaeriană, construite de Franţa. După clasificare NATO au codul DDG (distrugătoare), indicativul începând cu un D. Astfel Jean Bart  este D615.
 • Este o fregată antaeriană de tipul F 70 AA menită operaţiunilor aero-maritime, în cadrul unor grupări de forţe aliate sau internaţionale, capabile să acţioneze pe teatre de operaţiuni pe întreg globul.
 • Dăm mai jos caracteristicile distrugătoarelor din această clasă :
          
Caracteristici tehnice
Tipul Fregată
Lungime 139 m
Lăţime 14 m
Pescaj 6,5 m
Deplasament 4 950 t încărcată
Tonaj 4 220 t
Propulsie Diesel SEMT Pielstick18 PA6 V280 BTC
2 elici cu  5 pale
Putere 43 200 CP (31 760 Kw)
Viteză 29,6 noduri (54,8 km/h)
Caracteristici militare
Armament 1 sistem RIM-66 Standard-E, 40 rachete SM-1 Block VI
8 rachete  Exocet MM40
2 sisteme SADRAL
tun de 100 mm
2 pe afet de 20mm F2
4 mitrliere M-2 HB Browning de 12.7mm
2 tuburi lans-torpile L5 mod 4
Aeronave elicopter Panther
Raza de acţiune 730 t de gazol
4665 mile nautice
Alte caracteristici
Echipaj 27 ofiţeri, 150 ofiţeri-mateloţi şi 68 cvartiri-maiştri şi mateloţi
Istoric
Constructor DCN
Serviciul în Civil and Naval Ensign of France.svg Marina naţională franceză
Perioada de
construcţie
1982 - 1991
Perioada de serviciu 1988 - prezent
Nave construite 2
Nave în activitate 2
 
 
 • Din august 2014 comandantul fregatei franceze Jean Bart este domnul căpitan de vas (capitaine de vaisseau) Olivier de Saint Julien, născut la 24 iulie 1970 la Poitiers (Vienne), intrat în Marină în 1991. 
(ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_desaintjulien_olivier.htm)
 
 Exerciţiul comun româno-francez
 • Nava franceză s-a  implicat într-un exerciţiu al Marinei române care a mai durat până la 25 mai.
 • Joi 19 mai, în apele teritoriale românești ale Mării Negre ea a efectuat un exerciţiu de tip PASSEX, împreună cu fregata românească Mărăşeşti (F111).
 • Luni, 23 mai, s-a desfăşurat un exerciţiu intercategorii de forţe, la care au luat parte, împreună cu fregata franceză, şapte nave româneşti cu un echipaj de 800 de oameni -.fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IAR 330 Puma Naval şi o grupă de militari ai Secţiei Scafandri Operaţii Speciale, corveta Contraamiral Horia Măcelariu, navele purtătoare de rachete Zborul şi Pescăruşul, dragoarele maritime Lt. Dimitrie Nicolescu şi Slt. Alexandru Axente - ,  două avioane MIG 21 Lance R  de la Baza 86 Aeriană Borcea. Exerciţiul a constat în supravegherea traficului maritim, depistarea de submarine, de aeronave, antrenamente de luptă la suprafaţă şi contra submarinelor, în condiţiile executării exerciţiului cu dublă partidă, trageri de artilerie în ţinte patrulatere de 3 m la distanţă de 2,5 km, operaţii de dragaj.
 • În cursul escalei fregatei franceze Jean Bart, vineri, 20 mai, de la orele 15, echipajul împreună cu Excelenţa sa ambasadrul Republicii franceze la Bucureşti, domnul François Saint-Paul și o delegaţie a echipajului fregatei „Mărăşeşti”, au fost oaspeţii serbării profesorilor şi elevilor şcolii "Jean Bart" de la Constanţa, cu prilejul aniversării a douzeci de ani de la înfiinţare.
 • În aceeaşi zi, de la ora 17.00,  invitaţii Ambasadei Franţei în România şi ai echpajului francez, presa centrală şi locală au efectuat, conduşi    de căpitanul navei, domnul Olivier de Saint Julien, o vizită a fregatei Jean Bart. Ea a fost urmată de o conferinţă de presă la care au participat, domnul Ştefan-Alexandru Tinca, Secretar de Stat în Ministerul Apărării, excelenţa sa domnul François Saint-Paul, ambasadorul Franţei în România, ataşatul apărării al Franţei în România, colonel dr. ing. Christophe Midan, căpitanul de Saint Julien, comandorul Marian Ciubotaru, comandantul fregatei Regina Maria, comandorul Eugen-Cornel Cojocaru, comandantul fregatei Mărăşeşti, şi,deasemenea, contra-amiralul Daniel Căpăţână.                
 • După cum arăta domnul comandor Marian Ciobotaru, nava comandată de el,  fregata Regina Maria « a efectuat acţiuni în comun cu fregata Jean Bart, aparţinând Marinei Naţionale Franceze, în scopul perfecţionării tacticilor si procedurilor de lucru în comun cu structuri NATO. Am executat o serie de misiuni specifice pentru lupta antisubmarin, de apărare antiaeriană şi de executare a supravegherii traficului maritim. Am executat şi o tragere de artilerie, un exerciţiu de apărare apropiata a navei împotriva ameninţărilor asimetrice şi în cadrul antrenamentului specific de vitalitate am remediat incidentele apărute în cazul unui incendiu. Consider ca aceste antrenamente au contribuit la creşterea nivelului de interoperabilitate a structurilor proprii cu structuri NATO şi au contribuit la instruirea echipajelor”.
 • La 27 mai fregata Jean Bart a revenit în portul Toulon după trei luni de misiune.
 
LINKURI
Vineri, 20 mai – Conferinţă de presă – vizita echipajului francez la şcoala „Jean Bart” din Constanţa
   
Exerciţiul de luni,  23 mai 2016
   
  
Două reportaje detaliate ale echipelor PRO TV şi TVR
 

 

Reportaj video pe  blogul lui Adelin Petrisor, corespondent de război :
 
Alte video clipuri despre exerciţiul commun româno-francez:
  
Bibliografie
www.mapn.ro ; www.defense.gouv.fr/marine şi linkurile menţionate mai sus sau la paragrafele textului.
Lista ilustraţiilor
 1. Fregata franceză Jean Bart
 2. Fanionul fregatei Jean Bart
 3. Căpitanul de vas Olivier de Saint Julien, comandantul fregatei Jean Bart
 4. Fregata românească Regina Maria
 5. Fregata românească Mărăşeşti
 6. Corveta românească Contraamiral Horia Macelariu


 
Top