Ordinul prin care generalul Eremia Grigorescu a fost numit la comanda Armatei I.

Sursa: Arhivele Militare Române


Ordinul prin care generalul Constantin Christescu
este informat că a fost înlocuit de la comanda Armatei I.

Sursa: Arhivele Militare Române
 
Instrucțiunile no. 087, din 10 iunie 1917, date de
Comandamentul Frontului Românesc Armatelor 4, 6 și 9 ruse.


Sursa: Arhivele Militare Române
 
Copia ordinului nr. 495 din 28 august 1917 adresat de generalul Şcerbacev armatelor 4, 6, 8 şi 9 ruse, în care reproduce declaraţia generalului Kornilov, comandantul suprem al armatei, în legătură cu "tentativa de lovitură de stat" ("afacerea Kornilov").


 
Sursa: ARHIVELE MILITARE ROMANE

Ordin de zi nr. 90 al comandantului Armatei I, generalul Eremia Grigorescu, 8 august 1917. 
Sursa: ARHIVELE MILITARE ROMANE
 
Ordin de Operaţii nr. 15 al Marelui Cartier General din 29 iulie 1917 referitor la desfăşurarea bătăliei pentru Mărăşeşti.

Manifest al Ligii Basarabene contra Bolşevismului adresat profesorilor şi învăţătorilor
 
Refacerea armatei Române
(primăvara-începutul verii 1917)
 
          Unul dintre marile evenimente ale primei jumătăţi a anului 1917 pe Frontul est-european a fost renaşterea armatei române. După ultima bătălie din Muntenia pentru acoperirea capitalei, Bucureştilor, groaznica retragere spre Moldova din iarna 1916/1917 a desăvârşit dezorganizarea armatei, care purtase principala povară a campaniei aliate din anul 1916,  în această parte a Frontului de Est.
         Refacerea armatei române la noile standarde ale războiului a fost prioritatea Misiunii militare franceze şi a comandantului ei, generalul Henri Mathias Berthelot.
        Prezentăm internauţilor noştri un adevărat reportaj, întovărăşit de fotografii înfăţişând miracolul renaşterii unei armate pe care inamicii o credeau înfrântă pentru totdeauna. Acest reportaj este datorat tânărului căpitan Marcel Fontaine, membru al Misiunii militare franceze.
Supravieţuitor al epidemiei de tifos exantematic, căpitanul francez, instalat la Frânciugi, nume predestinat al cooperării româno-franceze, apoi la Rediu, se consacră cu mare seriozitate instruirii regimentului pe lângă care fusese acreditat, şi, în acelaşi timp, participă cu simpatie la viaţa cotidiană românească din această parte liberă a regatului.
       Fotografiile şi jurnalul său[1], un preţios legat al autorului pentru Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” , înfăţişează suferinţele acelor vremuri ca şi speranţele într-o viitoare ofensivă victorioasă care nu va întârzia.
 
 
 
La reconstitution de l’armée roumaine
(printemps - début été 1917)
 
          Un des grands événements de la première moitié de l’année 1917 sur le Front est-européen fut la renaissance de l’armée roumaine. Apres la dernière bataille en Valachie pour couvrir la capitale du royaume, Bucarest, la pénible retraite vers la Moldavie dans le rude hiver 1916/1917 acheva le délabrement de l’armée roumaine, qui avait porté le principal fardeau de la campagne alliée en 1916 sur cette partie du Front oriental.
La reconstitution d’une armée  roumaine aux nouveaux  standards de la guerre fut la priorité de la Mission militaire française et de son chef le général Henri Mathias Berthelot.
        Nous présentons à nos internautes un véritable reportage, accompagne des photos concernant ce miracle de la renaissance d’une armée que l’ennemi croyait a jamais vaincue.
         Ce reportage est du au jeune capitaine Marcel Fontaine, membre de la  Mission militaire française.
Survivant de l’épidémie de typhus, le capitaine français, installé a Franciugi, nom prédestiné pour la coopération roumaino-francaise, puis a Rediu, s’applique avec beaucoup d’énergie à l’instruction des hommes de son régiment et, en même temps, il participe de bon cœur à la vie quotidienne des Roumains de cette partie libre du royaume. Ses photos et son journal[2], dont une édition roumaine abrégée a paru l’année dernière chez les Editions Humanitas de Bucarest, donnent un aperçu sur les souffrances de ce temps la mais également des grands espoirs d’une offensive victorieuse.
 
                                                                                                                                   (Sergiu Iosipescu, iunie, 2017)
 
[1] Editat graţie legatarului său testamentar domnul Alain Legoux , Marcel Fontaine, Journal de Guerre. Mission en Roumanie (novembre 1916-avril 1918), Edition de l’Académie Roumaine, Bucarest, 2009 şi, într-o traducere românească prescurtată, la Humanitas în 2016.
[2] L’archive photographique et le journal de guerre de Marcel Fontaine ont été légué au Musée Militaire National « le Roi Ferdinand Ier  » de Bucarest


Top