Descrierea geografică, hărţi, fotografii
  • Oraşul Verdun este situat în departamentul Meuse, din regiunea Lorraine.
  • Coordonate: Latitudine 49,16 N, longitudine 5,39 E.
  • Altitudine: între 194 şi 330 m
  • Suprafaţa oraşului actual: 31,03 kmp.
  • Populație actuală: circa 20.000 locuitori.
  • Solul este în general calcaros, ceea ce a permis existenţa mai multor exploatări miniere. Din acelaşi motiv, pe teritoriul oraşului se află mai multe cavităţi naturale.
  • Oraşul este străbătut de fluviul Meuse, de la sud la nord (izvorăşte din masivul Haut-Marne şi se varsă în Marea Nordului). În oraş există o reţea de canale, precum şi afluentul Scance. Fluviul Meuse este legat de Moselle printr-un canal navigabil care debuşează la Saône.
  • Oraşul Verdun este situat la intersecția căilor de comunicație spre Metz, Nancy, Reims, în apropiere de Belgia, Luxemburg şi Germania. Este străbătut de autostrada Paris-Strasbourg şi de calea ferată de mare viteză TGV Est. Partea veche a oraşului se află pe malul stâng al fluviului.
  • Localitatea este atestată din perioada Galliei preromane (Verodunum), devenind apoi un oraş roman (Civitas Verodunensium), dotat cu incintă începând din sec. III d. Hr. În secolul IV se instalează sediul unei episcopii, iar începând din secolul V a făcut parte din regatul franc. La Verdun s-a decis în 843 separarea imperiului franc în cele trei regate france, oraşul intrând în Francia orientală (ulterior, în Imperiul Romano-German, fiind condus de un conte). Oraşul a intrat în componenţa Franţei prin Tratatul din Westphalia din 1648, devenind un punct vital al apărării noii frontiere (s-a construit o fortificaţie de tipVauban, chiar de către arhitectul care a dat numele acestui tip de cetăţi). În timpul Revoluţiei Franceze, oraşul a capitulat la 30 august 1792.
  • După războiul din 1870 dintre Germania şi Franţa, Verdun a fost lăsat Franţei, prin tratatul de la Frankfurt din 10 mai 1871. Oraşul a fost înconjurat cu o centură de 10 forturi, iar între 1880 şi 1914 s-a adăugat o centură exterioară cu un perimetru de 45 km, compusă din 43 de forturi, la care se adăuga o citadelă subterană în oraş, legată prin căi ferate de aceste forturi.
Top