VERDUN

Verdun și împrejurimi

 
Descrierea geografică, hărți, fotografii
  • Orașul Verdun este situat în departamentul Meuse, din regiunea Lorraine.
  • Coordonate: Latitudine 49,16 N, longitudine 5,39 E.
  • Altitudine: între 194 și 330 m
  • Suprafața orașului actual: 31,03 kmp.
  • Populație actuală: circa 20.000 locuitori.
  • Solul este în general calcaros, ceea ce a permis existența mai multor exploatări miniere. Din același motiv, pe teritoriul orașului se află mai multe cavități naturale.
  • Orașul este străbătut de fluviul Meuse, de la sud la nord (izvorăște din masivul Haut-Marne și se varsă în Marea Nordului). În oraș există o rețea de canale, precum și afluentul Scance. Fluviul Meuse este legat de Moselle printr-un canal navigabil care debușează la Saône.
  • Orașul Verdun este situat la intersecția căilor de comunicație spre Metz, Nancy, Reims, în apropiere de Belgia, Luxemburg și Germania. Este străbătut de autostrada Paris-Strasbourg și de calea ferată de mare viteză TGV Est. Partea veche a orașului se află pe malul stâng al fluviului.
  • Localitatea este atestată din perioada Galliei preromane (Verodunum), devenind apoi un oraș roman (Civitas Verodunensium), dotat cu incintă începând din sec. III d. Hr. În secolul IV se instalează sediul unei episcopii, iar începând din secolul V a făcut parte din regatul franc. La Verdun s-a decis în 843 separarea imperiului franc în cele trei regate france, orașul intrând în Francia orientală (ulterior, în Imperiul Romano-German, fiind condus de un conte). Orașul a intrat în componența Franței prin Tratatul din Westphalia din 1648, devenind un punct vital al apărării noii frontiere (s-a construit o fortificație de tipVauban, chiar de către arhitectul care a dat numele acestui tip de cetăți). În timpul Revoluției Franceze, orașul a capitulat la 30 august 1792.
  • După războiul din 1870 dintre Germania și Franța, Verdun a fost lăsat Franței, prin tratatul de la Frankfurt din 10 mai 1871. Orașul a fost înconjurat cu o centură de 10 forturi, iar între 1880 și 1914 s-a adăugat o centură exterioară cu un perimetru de 45 km, compusă din 43 de forturi, la care se adăuga o citadelă subterană în oraș, legată prin căi ferate de aceste forturi.